Kontinuitet definert

Hans Georg Schaathun

Juni 2016

Definisjon: Kontinuitet i eit punkt

\(f(x)\) er kontinuerleg i punktet \(x_0\),
tyder at
$$f(x_0)=\lim_{x\to x_0} f(x)$$

Føresetnad: \(f(x)\) definert i eit intervall på begge sider av \(x_0\)

$$ \begin{align} g(x) = \begin{cases} x+1, \quad x \neq 1, \\ 1, \quad x = 1. \end{cases} \end{align} $$

Definisjon: Einsidig kontinuitet

Når \(\displaystyle f(x_0)=\lim_{x\to x_0^-} f(x)\) er \(f(x)\) venstrekontinuerleg i \(x_0\)

Når \(\displaystyle f(x_0)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)\) er \(f(x)\) høgrekontinuerleg i \(x_0\)

Merk\(f(x)\) kan vera kontinuerleg i endepunkta på eit lukka intervall

Definisjon: Kontinuitet i eit intervall

\(f(x)\) er kontinuerleg i eit intervall \(I\)
tyder at
\(f(x)\) er kontinuerleg i eit kvart punkt \(x\in I\).

\(f(x)\) er kontinuerleg
tyder at
\(f(x)\) er kontinuerleg i alle \(x\) i definisjonsområdet