Hastigheten på en sprettball

Døme på grenseverdi

Hans Georg Schaathun

Mars 2016

$$\Delta t$$$$\bar v(t,\Delta t)$$
0,5 s -7,379 m/s
0,25 s -6,154 m/s
0,1 s -5,419 m/s
0,05 s -5,174 m/s
0,024 s -5,047 m/s
0.01 s -4,978 m/s
0.004 s -4,949 m/s
0.002 s -4,939 m/s