Fellesemnet i Matematikk

Matematikk 1 for Dataingeniør

Hans Georg Schaathun

Juni 2016

Kven er eg?

Hans Georg Schaathun, Professor i Datafag

 • Dr.Scient. i kodeteori, UiB, 2002
 • Post.Doc. og fyrsteamanuensis, UiB til 2006
  • Kodeteori
 • Lecturer/Sr lecturer ved Univ. i Surrey 2006-2010
  • Multimediasikkerheit
  • Maskinlæring
 • Professor ved Høgskulen i Ålesund, sidan 2011
  • Software Engineering
  • Velferdsteknologi
  • ONSITE - informasjonssystem for data frå maritime feltstudiar
  • med meir

Fellesemnet i Matematikk

 • Felles eksamen for alle ingeniørstudia
 • Eige undervisingsopplegg for dataingeniør
 • Pilotprosjekt
  • Omvendt klasserom
  • Nytt øvingsopplegg
  • Praktiske og illustrerte døme

Emnet

 • 10 studiepoeng (ECTS)
  • Arbeidsbyrde: 250-300 timar
  • om lag 16-20 timar/veke
 • Tre dobbeltimar i veka
 • For- og etterarbeid
 • 10-14 timar/veke
 • Minst 2h foran kvar time
 • Førelesning på nett
  • Typisk 3-7 minutt

Materiell på nett

Obligatoriske arbeidskrav

 • Student-leidde øvingsøkter
 • Obligatorisk frammøte, med ferdige løysingar

Lærebok

Adams and Essex: CalculusLay, Lay, McDonald: Linear Algebra and its Applications

Referansegruppe

 1. ca. fem-sju studentar
 2. ca. fire-seks møte i løpet av semesteret
 3. emneevaluering (administrativt krav)
 4. utvikling av læringsmiljøet
  1. korleis lærer de mest matematikk?
  2. kva er god studieteknikk i matematikk?
  3. korleis bruker de læringsmateriellet?
  4. kva læringsmateriell treng de?
  5. korleis set de matematikken i samanheng?
  6. kva er interessant i matematikken?

Lærebok

Adams and Essex: CalculusLay, Lay, McDonald: Linear Algebra and its Applications

Spørsmål?

Klar for fagstoff?

https://kerckhoffs.hials.no/matematikk1/