Statistikk og Simulering

Statistikk og Simulering

Velkomen til Statistikk og Simulering i dataingeniørstudiet. Desse vevsidene er eit kompendium til emnet, og inneheld alle oppgåvene og mange føredrag.

Me skal arbeida med oppgåver i klasserommet, og strukturen i kompendiet fylgjer kalenderen, med avsnitt for kvar time, samt avsnitt for for- og etterarbeid mellom timane.

Kompendiet finst òg i ein PDF-versjon, som du finn nedst på sida, men PDF-versjonen kan vera rotut fordi det primært er skrive for å lesast i ein vevlesar.

Kompendiet er tilgjengeleg frå to uavhengige tenarar:

1.
https://kerckhoffs.hials.no/StatSim/
2.
http://www.hg.schaathun.net/StatSim/

Dersom der skulle oppstå tekniske problem med den eine tenaren, er det greitt å ha notert seg den andre. Kompendiet er òg vist i BlackBoard, men er då avhengig av tenar (1) over. Du finn meir info om BlackBoard på Innsida.